Droga do spokoju ducha

Mało znane przepowiednie dla Polski cz.2 – Tajemnicze proroctwo z 1939 r.

proroctwo

“I będą niebiosa nowe i ziemia nowa…”

Tak brzmi tytuł mało znanej przepowiedni, opublikowanej w książce M.H. Szpyrkówny z 1939 r. pt. „Trzy proroctwa. O losach Polski, Zachodniej Europy, Ameryki oraz narodu żydowskiego” . Tam zawarta została również sławna Przepowiednia z Tęgoborzy . I o ile proroctwo tęgoborskie zyskało szeroki rozgłos wśród społeczeństwa polskiego, o tyle proroctwo, o którym tutaj mowa, przeszło całkowicie bez echa. Zadziwiające, zważywszy na fakt, jak wnikliwie i obszernie przedstawiono w nim przyszłe losy Polski i świata. Co najciekawsze, od momentu jego publikacji pewne zapowiadane zdarzenia już się spełniły.

 

Treść przepowiedni została przekazana za pomocą pisma automatycznego anonimowemu medium, enigmatycznie określonego w książce jako „komunikat Pana K.K.”. W pierwszej chwili ten fakt zdecydowanie nie budzi zaufania. Jednak jeśli zapoznamy się z treścią owego „komunikatu”, zobaczymy, że przedstawione w nim wizje odpowiadają innym, już nam dobrze znanym przepowiedniom.

Jeśli chodzi o sam fenomen pisma automatycznego, polecam gorąco brazylijski film „Chico Xavier” opowiadający o życiu jednego z największych medium w historii ludzkości, który za pomocą pisma automatycznego „napisał” oszałamiającą ilość 491 książek.

 

Proroctwo o duchowym odrodzeniu świata

„Do tego stopnia przytępiliście wasze zmysły duchowe, że nie wiecie o tem, co za olbrzymie przeznaczenie i jaka potęga rządzi losem waszym oraz globu ziemskiego (…). Prawdą jest i to nieuniknioną, że nadchodzące lata najbliższe staną się pasmem groźnych i trwożnych w świecie wydarzeń…”

„Będziecie więc mieli na karkach waszych jeszcze liczne wstrząsy tragiczne, aż was przepalą ogniem wiary i opamiętania. Nadchodzi potężny okres zmagań zła z dobrem, a to ostatnie promieniować będzie niezwykle silnie z wysokich światłości Pana i Stwórcy wszechrzeczy. Ponad ułudy ziemskie, ponad brud i złość ludzką – wznieść się rychło musi to, co tchnie światłością nadziemską”.

 

Przestroga dla ludzkości

„Zastanów się mój bracie nad faktami, a sam przyznasz, że teraz właśnie są czasy ujęte tak proroczo, a bardzo symbolicznie, w Apokalipsie. Toć wyraźnie jest widoczne, że nie koniec teraz, ale jeno początek decydującej rozgrywki się rozpoczyna. Przecież na przykład nie wybuchłaby wielka wojna, gdyby nie zawiść, chciwość i zazdrość paru ówczesnych potentatów w postaci kilku potężnych państw.

Tak samo i teraz, czyż nie widzisz jak się pomiędzy sobą zażerają, aby tylko być na wierzchu i nie dać innemu pierwszego miejsca przy misce z jadłem? To są właśnie te bestie apokaliptyczne, co kopią przepaść pod zbolałą i do cna ogłupioną ludzkością (…).

 

Nadchodzi nowa era ewolucji

„Tak jak jest dalej być nie może. I musi Pan teraz oto koniec uczynić tej zbrodniczej orgii, której nadchodzi kres. To nie jest koniec świata fizycznego, o nie! Ale jest to koniec dotychczasowego zdegenerowanego świata moralnego. Natura sama już nie jest w stanie strzymać obrzydliwości, gnijącej i zatruwającej ziemię. To też się prężą i buntują wszystkie żywioły ziemi przeciwko wam (…)

Niewiele się wyznajecie w tem, co się teraz na świecie u was dzieje, bo nie zdajecie sobie zupełnie sprawy z wielkich zmian jakie nastają i stopniowo dokonywać się będą. Ten cały zastój, kryzys, martwota, ten martwy punkt w waszej cywilizacji: wszystko to są znamienne objawy załamania systemu ustrojowego.

Nic wam już nie pomogą wynalazki i nadludzkie pomysły czy wysiłki, którymi staracie się zażegnać nadchodzącą burzę dziejową. To się sypie teraz sypie się w proch – nie zdołacie już tego odbudować. I wypadnie wam albo kroczyć naprzód, ku nowej erze ewolucji, albo zwalić się w nicość i ruinę.”

 

Wojna domowa w Niemczech

„Za kilka lat wybuchnie w końcu zamęt wielki u zachodniego waszego sąsiada, który rozwali obecny ustrój w miazgę. Wyzwanie on już światu rzucił i na razie zwyciężać wszędzie będzie. (…)

Kraina ta wyniszczy się zupełnie i wreszcie zapragnie spokoju, co nastąpi przez interwencję sąsiadów ze wschodu i zachodu. Ale nie prędzej to się stanie, aż wszystko runie, zmieniając się w bezładne kłębowisko.(…)

Owe trwożne lata przyjdzie czas, że wy Polacy mieć będziecie duże obawy i nastrój zapanuje u was gorączkowy wobec nieobliczalnych kroków za granicą waszą. Toteż w pogotowiu trzymać się będziecie i zanim by się coś stało, to się wielce na baczności będziecie mieli. Ale was nie spotka nic złego od Zachodu, bo pilnie strzeżeni jesteście przez mocnych, a potężnych opiekunów waszych, którzy wyznaczeni są ku strzeżeniu nietykalności swego kraju. To – wielcy wieszczowie wasi, którzy w wyższych planach ogromne siły mają i do opieki ojczyzny są wyznaczeni.”

 

Polska stworzy nowy system ustrojowy

„Później, wy Polacy wyznaczeni będziecie do znamiennej roli, bowiem Pan dla was miłosierdzie i łaskę wielką ma. Za długie lata cierpień oraz bardzo mocną jeszcze i gorącą wiarę waszą, Bóg nie będzie was karał, a zaś przeciwnie błogosławić i wspomagać was w poczynaniach będzie.

Wam przeznaczone jest stworzyć coś zupełnie nowego , możliwie idealnego. Stworzycie więc system ustrojowy, który usunie dotychczasową pychę, chciwość, fałsz, krzywdę, a natomiast wprowadzi zasadę poszanowania godności człowieczej, miłosierdzia i współczucia, opartych na wzajemnej pomocy oraz braterstwie.

Kierować wówczas wami będą ludzie o wysokiej bardzo wartości moralnej i etycznej oraz mający potężną , a wzniesioną bardzo moc duchową. Natchnienie do wielkiej pracy nowoustrojowej będą czerpali z wyższych przeogromnych prądów zaświatowych, a nie z pyłu życia i molocha złota, ani też brutalnej siły o przemocy.

W odmęcie rewolucji wy Polacy nie będziecie, bo do tego również nie dopuszczą ci, co nad wami z tamtej strony opiekę mają. Będą i u was zamieszki jeszcze nie raz, ale sporadyczne i niezbyt groźne. Według planu wyższego ten przemieniony u was system tworzyć ma się stopniowo i spokojnie, a inne narody z radością naśladować was zaczną, prosząc o radę. Tym bardziej cenić was świat będzie wówczas, żeście się nie poddali ogólnemu prądowi buntu, krwi i pożogi”.

 

Polska zaniesie pociechę Rosji

„ W Rosji wybuchnie za pewien czas długotrwała wojna na wschodzie, w której Sowiety zwyciężone zostaną, a rząd ich zawali się i upadnie, aby nie powstać już więcej w dotychczasowej formie urągającej Bogu oraz litości i miłości bliźniego. Naród ten umęczony i zdeptany barbarzyństwem własnych katów, uzyskać musi nagrodę za mękę swoją. Zasadnicze jednak tło ich ustroju tj. wspólnota, tam się już nie zmieni, ale uszlachetniony ten system zostanie i wprowadzony na tory umiłowania prawdy bożej, która im w poczynaniach nowoustrojowych przyświecać zacznie (…)

A wam właśnie Polakom, przeznaczone będzie zanieść tam mocne słowa pociechy oraz pomoc wydatną. Pójdziecie więc hen na wschód, ale nie z wojną i pożogą, nie z mieczem, ani też z chciwością, a obłudą, lecz wkroczycie z sercem miłosiernym i wzniosłymi hasłami budzenia dusz w imię Pańskie. I tak oto wyrówna się przepaść między wami, a nastanie szczera i głęboka przyjaźń dwóch bratnich słowiańskich narodów”.

 

Proroctwo o duchowym przywódcy z Polski

„Wtedy dopiero ześle Pan męża mocnego a potężnego, który jednak nie będzie synem ziemi waszej. Obdarzony zostanie olbrzymią siłą duchową i ujmie w ręce skłócone narody świata, aby je zjednoczyć w wielkie braterstwo ogólnoludzkie. Człowiek ten wypracuje potężny plan zjednoczenia wszystkich pod ogólnym i jednym Rządem Powszechnym. (…) Wyrobi on posłuch dla nakazów swoich, bo taka mu będzie dana moc. Ten organizator i reformator ma się wyprowadzić z francuskiej ziemi oraz królewskiego rodu.”

„Ponieważ pojawić się ma za lat kilka, przeto kilka lat po nim zesłana będzie prawdopodobnie inna Najpotężniejsza Istność. W połączone już i zespolone tak politycznie jak i socjalnie ludy, wszczepi nowe, odradzające się pierwiastki duchowe i wskaże nowe drogi ku Prawdzie Wiekuistej oraz nauczy kochać i poznawać Boga. (…)

Wtedy to nastąpią czasy tworzenia Królestwa Bożego na ziemi, a powszechne braterstwo dusz wytworzy wspólnotę dążeń poglądów oraz jednolitość wiary w Boga Prawdziwego. I w ten sposób zrealizuje się przepowiednia Pana.”

 

Proroctwo “I będą niebiosa nowe i ziemia nowa…” – mój komentarz

Proroctwo to wydaje się być niewiarygodnie spójne z innymi przepowiedniami, a przy tym daje nowe światło na to, co już wiemy. O. Klimuszko zapowiadał, że Polska ma się stać źródłem nowego prawa na świecie, siostra Faustyna mówiła o iskrze, która wyjdzie z Polski, a Mikołaj Sikatko w objawieniu licheńskim o nadziei, którą zaniesie Polska dla udręczonej ludzkości.

Przyznam szczerze, że fragment o rządzie powszechnym, ustroju idealnym, zjednoczeniu ponadnarodowym, braterstwie ogólnoludzkim przypomina bardzo teorie na temat supertotalitarnego zamordystyczno-komunistycznego Nowego Porządku Świata, co brzmi co najmniej niepokojąco.

Z drugiej jednak strony logiczne jest, że jeśli wybuchnie III wojna światowa i zburzy istniejący porządek, to siłą rzeczy pojawi się nowy „jakiś tam” porządek. Niekoniecznie będzie on taki, jaki mają w planach wielcy źli tego świata, bo plany ludzkie (a przecież to są tylko ludzie) mają to do siebie, że często biorą w łeb. A im bardziej są śmiałe i zakrojone na szeroką skalę, tym większe ryzyko niepowodzenia ze sobą niosą.

Poza tym, z kontekstu tej i innych przepowiedni jasno wypływa wniosek, że przyszłość, która nas czeka to prawdziwie sprawiedliwy świat oparty na boskim prawie , a nie kolejny totalitaryzm przyjmujący jedynie pozory sprawiedliwości. Można wysnuć przypuszczenie graniczące z pewnością, że takie „oszustwo” nie uszłoby uwagi „jasnowidzących”, którzy przecież widzą więcej.

Bóg jest wielki i choć nie rozumiemy jego boskich planów, to proroctwo oraz inne przepowiednie niejako uchylają nam rąbka tajemnicy dotyczący przyszłych losów Polski. A są one dla nas niezwykle optymistyczne. Dlatego, cokolwiek złego wydarzy się na świecie, musimy pielęgnować w sobie nadzieję, że wszystko obróci się na dobre. Bo taki jest boski plan, a cierpienie może zamienić się w radość.

Zobacz także Proroctwo Mikołaja Sikatki oraz Nostradamus o Polsce

Mało znane przepowiednie dla Polski cz.3 – Podlasianka

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Wątki w komentarzach
0 Odpowiedzi na wątek
0 Obserwujący
 
Najczęściej reagowany komentarz
Najgorętszy wątek komentarza
0 Komentuj autora
Autorzy ostatnich komentarzy
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
trackback

[…] Mało znane przepowiednie dla Polski cz.2 – Tajemnicze proroctwo z 1939 r. […]