Showing 1 Result(s)
Bożymir Istomilski
Droga do spokoju ducha

Mało znane przepowiednie dla Polski cz.4 – Bożymir Istomilski

Bożymir Istomilski to przedwojenny badacz Biblii, ze szczególnym uwzględnieniem Apokalipsy, żywo zainteresowany również ezoteryką. Jest autorem wizjonerskiej książki pt. „Przyszłość Polski w Piśmie Świętym”, która ukazała się w 1924 r. Jej wydźwięk jest niezwykle optymistyczny dla naszego kraju. Polska jawi się w niej jako główny krzewiciel światowej rewolucji, tym razem duchowej i moralnej.   Inwazja …