POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej funkcjonującej pod adresem: http://www.spokoj-ducha.pl.

2. Administratorem strony jest Monika Godlewska.

3. Z Administratorem możesz się skontaktować za pomocą formularza dostępnego na stronie lub pod adresem mailowym: kontakt@spokoj-ducha.pl

II. DANE OSOBOWE

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator.

2. Szanując Twoje prawo do prywatności, Administrator dokłada wszelkich starań, aby skutecznie chronić Twoje dane osobowe m.in. poprzez wykorzystywanie odpowiednich rozwiązań technologicznych. Administrator zapewnia poufność przekazanych mu danych i nie udostępnia ich podmiotom trzecim.

3. Jako użytkownikowi strony, przysługują Ci następujące uprawnienia:
• prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
• prawo do przenoszenia danych
• prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych
• prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

4. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne np. aby dodać komentarz lub nawiązać kontakt.

5. Twoje dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze lub w celu poprawy funkcjonowania strony. Do takiej grupy odbiorców należą m.in.
• firma hostingowa, która zajmuje się przechowywaniem danych osobowych na serwerze
• podmioty (informatyk, grafik komputerowy), które świadczą usługi związane ze wsparciem technicznym strony i które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w trakcie wykonywania powierzonych im zleceń.

7. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

III. PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje na swojej stronie pliki cookies (ciasteczka). Są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. do takich celów jak:
• dopasowanie zawartości strony do Twoich indywidualnych preferencji
• ułatwienie poruszania się po stronie i korzystania z niej
• przygotowywanie anonimowo statystyk za pomocą Google Analytics
• zapewnienie standardów bezpieczeństwa

3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies i zapytanie o wyrażenie przez Ciebie zgody na ich wykorzystanie.

4. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

5. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle je usunąć. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień tych plików.

6. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z niektórych dostępnych funkcji strony.

7. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez współpracujące z operatorem strony podmioty takie jak Google Inc., Facebook Inc. (oba z siedzibą w USA).

IV. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. następujące informacje:
• Twój adres IP
• datę i czas serwera
• informacje o przeglądarce internetowej
• informacje o systemie operacyjnym, z którego korzystasz

3. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami, które korzystają ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu ich identyfikacji.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, który służy do administrowania stroną. Zawartość logów jest ujawniana tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

V. SYSTEM KOMENTARZY

1. Aby dodać komentarz na stronie, należy wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać komentarz.

2. System komentarzy na stronie obsługiwany jest przez plugin wpDisquz, którego twórcą jest gVectors Team (A. Chakhoyan, G. Zakaryan, H. Martirosyan). wpDisquz jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie niniejszej polityki prywatności.

3. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na stronie, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja inicjatywa wynikająca z dodania komentarza.

4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

VI. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Strona korzysta z formularza kontaktowego, za pomocą którego możesz się skontaktować z Administratorem strony.

2. W ramach tej usługi zbierane i zapisywane są Twoje następujące dane:
• adres e-mail
• imię i nazwisko
• data i godzina rejestracji
• treść wiadomości
3. Powyższe dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej przez Ciebie zgody.

4. Możesz w każdej chwili cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

VII. GOOGLE ANALYTICS

1. Strona korzysta z usługi Google Analytics realizowanej przez firmę Google Inc. z siedzibą w USA. Google Analytics wykorzystuje „cookies”czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym w celu analizy sposobu korzystania przez Ciebie ze strony. Uzyskane przez plik cookie informacje są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
2. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie w obrębie państw członkowskich UE lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Twój adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany.
3. Firma Google wykorzystuje pozyskane w powyżej przedstawiony sposób informacje do analizy sposobu korzystania ze strony, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony i Internetu na rzecz Administratora strony.
4. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.
5. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu Twojej przeglądarki. Może to jednak skutkować brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji strony. Ponadto możesz zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Twojego sposobu korzystania ze strony (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics dostępny pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout
6. Strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem Anonymize IP, co oznacza, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Twój temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są natychmiast usuwane.
7. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.
8. Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

VIII. ODWOŁANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili mogą ją Państwo odwołać. Odwołanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy wyrazili je Państwo w stosunku do nas.

2. Jeśli przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych opiera się na wyważeniu interesów, mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest wymagane do wykonania umowy z Państwem, co zostało szczegółowo opisane w poniższym opisie funkcji. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych osobowych w realizowany przez nas sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy stan rzeczy i zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych lub je dostosujemy, albo przedstawimy Państwu dostateczne, uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuowali przetwarzanie.

3. Oczywiście mogą Państwo również w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów reklamowych i do analizy danych. O swoim sprzeciwie można nas poinformować, korzystając z poniższych danych kontaktowych: kontakt@spokoj-ducha.pl